Aktiviteter

Mars

9

2020 års träff för dig som arbetar med uppdragsutbildning går av stapeln i Malmö 9-10 mars. Under dagarna kommer man bl.a. avhandla marknadsföring, LUPP-projektet och andra relevanta frågor knutna till uppdragsutbildning och administrationen kring det. Inledningstalar gör UKÄ:s GD Anders Söderholm. Mer information kommer kring årsskiftet.

12

I dialog med övriga projektgrupper och representanter från bl.a. UKÄ, Forte, Formas, Utbildningsdepartementet och Riksbankens Jubileumsfond identifierar vi behov, tittar på preliminära resultat och diskuterar gemensamma beröringspunkter.

23

Den planerade studieresan till Valencia i mars har tyvärr ställts in då vår lokala partner dragit sig ur med kort varsel. Styrelsen beklagar detta men skickar nu förfrågningar till alternativa resmål för höstterminen 2020, fortfarande på temat regional samverkan. Mer information kommer så snart som möjligt.
April

16

Hur kan ett plus ett bli tre?
Se arkivet