Aktiviteter

April

16

Arenaträffen på Högskolan Väst är inställd men Årsstämman kommer att äga rum, fast digitalt. En formell kallelse och stämmohandlingar har skickats ut till respektive lärosätes kontaktperson/er. Är du intresserad av att delta, kontakta ordförande: petra.norling@su.se
September

9

Mer information inom kort.
Oktober

14

Nu är ansökan öppen för andra omgången av utbildningen "Perspektiv på samverkan". Läs mer här: https://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet/

20

Höstens Arenaträff arrangeras av Linnéuniversitetet i Kalmar 20-21 oktober på temat "Samverkan som verktyg för att stärka utbildning" - närmare information kommer under våren!
Se arkivet