Aktiviteter

September

28

Årets IbyC har temat "På väg mot nya verkligheter" och anmälan öppnar i slutet av april. Mer information här: http://www.snitts.se/vad-gor-snitts/om-innovation-by-collaboration/
Oktober

5

Med avstamp i en ny rapport knuten till SPETS-projektet, diskuterar samverkare, forskare och representanter från idéburen sektor hur denna typ av samverkan fungerar och kan utvecklas.
November

18

Högskolan Väst bjuder in till fysisk och digital Arenaträff!
Se arkivet