Aktiviteter

Mars

15

Välkommen till en heldag om för dig som jobbar med uppdragsutbildning! Viveca Bonde inleder med ett utbildningsblock om juridik för uppdragsutbildningsområdet, och därefter följer erfarenhetsutbyte och diskussioner utifrån aktuella teman. Programmet uppdateras löpande på evenemangssidan nedan. Anmälan gör du senast 2 mars på www.unilink.se/uppdragsutbildning-mars-2017. Välkommen!
April

11

Följ med UniLink till Holland i vår! I mitten av april besöker vi bl.a. universiteten i Leiden och Groningen, med bas i Amsterdam. Mer information om program, pris och andra detaljer på www.unilink.se/studieresa-2018. Skicka en intresseanmälan redan nu till info@unilink.se. Deadline 15 mars och begränsat antal platser!

25

Boka in vårens Arenaträff redan nu! Örebro universitet, april 2018. Då går även UniLinks årsstämma av stapeln - separat kallelse kommer.

25

Årsstämman äger rum i anslutning till Arenaträffen i Örebro. Programmet är ännu inte spikat men preliminärt blir det direkt efter sista programpunkten på eftermiddagen den 25 april.
Se arkivet