Aktiviteter

November

17

För dig som vill ha snabba uppdateringar kring K3-projektens slutleveranser pågår en webinarieserie under senhösten, där projektledare under en lunchhalvtimme presenterar sina resultat och svarar på frågor.
December

2

Det nationella IMP-projektet är på väg att avslutas och det är dags att knyta ihop påsen för projektet.

4

Relevansbedömning i samverkan med intressenter som utgångspunkt för kvalitetsutveckling och dimensionering av högskoleutbildningar – strukturer, processer och metoder.
Januari

10

Efter de lyckade erfa-dagarna om samverkansledarrollen fortsätter vi under våren satsningen på kompetensutveckling. Håll utkik i kalendariet och nyhetsbreven! Har du förslag på teman? Kontakta styrelsen!
Se arkivet