Uppdragsutbildningsträff i Malmö

2020 års träff för dig som arbetar med uppdragsutbildning går av stapeln i Malmö 9-10 mars

Under dagarna kommer man bl.a. avhandla marknadsföring, LUPP-projektet och andra relevanta frågor knutna till uppdragsutbildning och administrationen kring det. Inledningstalar gör UKÄ:s GD Anders Söderholm.

Anmälan

Program

 

Datum: 9 mars - 10 mars