K3: Nationell dialog om resultaten

K3-projekten går nu in på sitt tredje och sista år. En mängd resultat i olika former och för olika målgrupper kommer att produceras. Hur säkerställer vi att de tas emot av rätt målgrupper och förvaltas så som det är tänkt? Vilka behov kan tillgodoses?

Ambitionen med dagen är att skapa möjlighet till interaktion mellan projekten och mellan projekt och avnämare, samt att ge tillfälle att prata om planerade leveranser: hitta gemensamma nämnare, kompletteringar och möjliga samordningsvinster inför avslutningen i höst. Hur kan resultaten delas med andra utanför projekten och nå olika avnämare, användare och övriga intressenter?

I dialog med övriga projektgrupper och representanter från bl.a. UKÄ, Forte, Formas, Utbildningsdepartementet och Riksbankens Jubileumsfond identifierar vi behov, tittar på preliminära resultat och diskuterar gemensamma beröringspunkter.

Program och anmälan här

Datum: 12 mars