Digital Årsstämma 2020

Arenaträffen på Högskolan Väst är inställd, men Årsstämman kommer att äga rum, fast digitalt. Kallelse och stämmohandlingar hittar du nedan. Handlingarna har även skickats ut till respektive lärosätes kontaktperson/er. Är du intresserad av att delta i stämman, kontakta ordförande: petra.norling@su.se.

  Dagordning
  Röstlängd
  UniLinks årsredovisning 2019
  Revisionsberättelse
  Signatursida ÅR (pga Covid-19 cirkulerar originalet per post för påskrift och hinner inte runt innan stämman)
  Förslag till verksamhetsplan och budget 2020-21
  Valberedningens förslag till ny styrelse 2020-21

Datum: 16 april