IMP: slutkonferens

Konferensen äger rum digitalt 2-3 december, lunch-till-lunch


Målet med projektet är att utveckla och införa olika arbetssätt som kan identifiera, värdera och nyttiggöra kunskapstillgångar för att göra ett ökat samverkans- och samhällsansvar möjligt. Läs mer om IMP här.

Tanken med slutkonferensen är att knyta samman projektets lärdomar och de givande samtal och diskussioner som skett mellan ledningspersoner och de individer som operativt arbetar med att möta och stötta enskilda forskare eller forskarmiljöer gällande nyttiggörande och samverkan, och tillsammans, blicka framåt: Vilken roll vill och kan vi som lärosäten ta framöverför att säkerställa att vi möjliggör ett brett nyttiggörande och att vi är riggade att bidra till de samhällsutmaningar vi står inför?

Slutkonferensen kommer att fördelas på två halvdagar där den första fokuserar på ”Framtidens universitet” där vi genom presentationer, utblickar och paneldiskussioner vrider och vänder på denna fråga. Vi får även tillfälle att ta del av hur några av de deltagande IMP-lärosätena har utvecklat, och fortsätter att utveckla, sin förmåga att bli del av de samhällslösningar som krävs framöver.

Dag 2 kommer att inledas med två externa organisationerna perspektiv och förväntningar på lärosätenas roll som viktig samhällsaktör framöver. Därefter fokuserar vi på arbetssätt och konkreta resultat som utvecklats inom ramen för IMP-projektet och även vilka nästa steg vi ser. 

Klicka här för program och anmälan


Länk till konferensen kommer att skickas separat ett par dagar innan.

Vid eventuella frågor, kontakta Lotta Emlind Vahul, charlotte.emlind.vahul@chalmers.se, eller Ana-Maria Popescu, ana-maria.popescu@gu.se.

Datum: 2 december - 3 december