Slutkonferens Merut

Relevansbedömning i samverkan med intressenter som utgångspunkt för kvalitetsutveckling och dimensionering av högskoleutbildningar – strukturer, processer och metoder

Välkommen till avslutningskonferens för projektet MERUT (Metoder för relevansbedömning av utbildningar)!

MERUT är ett av 17 lärosätesgemensamma utvecklingsprojekt i programmet ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet” med stöd från Vinnova.

Vid denna avslutande konferens kommer du få möjlighet att ta del och diskutera MERUTs resultat och rekommendationer samt hur dessa kan komma till användning i verksamheten.

Mer information och anmälan här.

Datum: 4 december