Aktiviteter

Maj 2019

8

Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS, arrangeras 2019 av Örebro universitet. Mer info här: www.oru.se/hss-2019 I anslutning till HSS arrangerar Vinnova och den nationella K3-koordinatorn en heldag om K3-projekten 8 maj. Mer information om programmet kommer under våren att tas fram i dialog med Vinnova och de respektive projektledningarna. UniLinks Årsstämma kommer att äga rum den 8 maj på Scandic Grand Örebro kl 15.30-16.30.
April 2019

10

Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning.
Mars 2019

28

Nätverksträff Uppdragsutbildning 28-29 mars
April 2018

27

Välkommen till lansering av ett redskap för inkluderande finansiering av forskning och innovation. http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=6&EmailSendoutOccassionID=4110

11

I mitten av april besöker vi bl.a. universiteten i Leiden och Groningen, med bas i Amsterdam. Mer information om programmet på www.unilink.se/studieresa-2018.
Mars 2018

15

Välkommen till en heldag om för dig som jobbar med uppdragsutbildning! Viveca Bonde inleder med ett utbildningsblock om juridik för uppdragsutbildningsområdet, och därefter följer erfarenhetsutbyte och diskussioner utifrån aktuella teman. Programmet uppdateras löpande på evenemangssidan nedan. Anmälan gör du senast 2 mars på www.unilink.se/uppdragsutbildning-mars-2017. Välkommen!
November 2017

9

Höstträffen 2017 arrangeras av Högskolan i Gävle - save the date!
September 2017

21

”Innovation by Collaboration”, IbyC, är SNITTS årskonferens som hålls med syfte att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Under konferensen finns möjlighet att träffa kollegor, internationella experter och beslutsfattare. Mellan seminarier, workshops och ledande talare finns det gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Passa på att utveckla ditt nätverk! Mer information kommer. Tema: TBA Var och när? 21-22 september 2017, 7A Odenplan i Stockholm
Juni 2017

12

One of the big issues in science policy is how “societal impact” and “scientific quality” relate to each other. In order to create effective policies we need to understand the interaction, processes and effects between the two. At ‘Impact of Science 2017’ experts will share and discuss worldwide instruments which have proven to be effective to stimulate both the quality and the societal impact of science. Minister Helene Hellmark Knutson, Robert Jan Smits (EU Commission), Daya Reddy (ICSU), and many others will discuss aspects of this complex ambition through: Policy strategies for systemised impact Strategic Alliances with stakeholders National and international instruments for achieving impact Current issues on public engagement, evidence-based policy and harmonising definitions Location: Stockholm, Sweden
Maj 2017

17

Välkommen till konferensen Högskola och samhälle i samverkan - Campus Helsingborg 18-19 maj med tjuvstart på kvällen den 17 maj. http://www.ch.lu.se/hss-2017/
Se äldre aktiviteter genom att scrolla ner!