Höstens nyheter

1 oktober 2019

Kära UniLinkare!

Nu har höstterminen rullat igång på allvar och det är knappt man minns semestern längre. Men det är roligt när det händer saker! På samverkansområdet i synnerhet händer det mycket denna höst – här följer några nyheter:
 
  • Arenaträffen på KTH 21-22 oktober. Tema: Samverkan i en tid av digital omställning. Missa inte att anmäla dig – deadline 4 oktober! https://intra.kth.se/forskning/samverka-med-narings/unilink/unilink-arenatraff-pa-kth-1.923576
  • K3-kommunikation. Direkt i anslutning till Arenaträffen arrangerar den nationella K3-koordineringen en halvdag där man bl.a. tittar på projektövergripande kommunikation och hur projekten klustervis redan nu kan involvera avnämare och andra intressenter för att säkra att resultaten tas tillvara. Evenemanget är öppet för alla som är involverade i de Vinnova-finansierade K3-projekten. KTH 22 okt 13-16. Anmälan senast 14 oktober: https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=423
  • Kompetensinventering. UniLink strävar efter att kontinuerligt hålla föreningens erbjudande relevant för medlemmarna. I linje med detta planerar styrelsen en inventering av önskade och befintliga kompetenser på samverkansområdet ur ett brett perspektiv. Inom kort kommer därför en kort enkät att skickas ut, som vi hoppas att så många som möjligt ägnar några minuter åt att svara på. Håll utkik efter den alltså!
  • Uppdragsutbildning. En ny träff planeras under våren – styrelsen återkommer med datum.
  • UniLink kommer under hösten att tillsammans med Örebro universitet (PL), SNITTS och Tillväxtverket vara med och starta upp en satsning på kunskapsutveckling på området studenters entreprenörskap. Mer information kommer under Arenaträffen samt i nästa nyhetsbrev.
  • Save the date: studieresa till Valencia 23-26 mars 2020. Enligt planen att arrangera en studieresa varannat år har nu styrelsens resegrupp börjat planera en resa till Spanien i slutet av mars. Huvudmålet blir Valencia Polytechnic University men även andra lärosäten och/eller relevanta aktörer i regionen. Temat för resan är regional samverkan, främst med offentlig och ideell sektor, och med frågeställningar kring bl.a. samhällsutmaningar och Agenda 2030, formalisering och utvärdering av regional samverkan, samt livslångt lärande. Tänkt gruppstorlek max 20 personer. Mer information kommer givetvis under vintern, men vill du säkra en plats, skicka intresseanmälan redan nu till info@unilink.se.
  • Sist men inte minst – vårens Arenaträff saknar än så länge en värd. Om ditt lärosäte skulle vilja arrangera en träff i april/maj 2020, tveka inte att kontakta någon i styrelsen för att diskutera detta!
 
Styrelsen önskar er en fortsatt färgglad höst och hoppas att vi ses på KTH om tre veckor!