"Civic Universities & Public Engagement"

Digital konferens i samarbete med Vetenskap & Allmänhet


Den 12 november arrangerade UniLink i samarbete med Vetenskap & Allmänhet en digital halvdag på temat Civic Universities & Public Engagement. Detta var en följd av att den planerade studieresan till Skottland på samma tema ställts in p.g.a. Covid-19-pandemin. För att ta vara på de kontakter och diskussioner som inletts med såväl skotska lärosäten och organisationer som med Vetenskap & Allmänhet beslöt vi att lyfta ämnet i konferensform istället. Tanken är att resan någon gång ska bli av och att vi då kan fortsätta diskussionerna på plats i Glasgow och Edinburgh.
I länken nedan finns de presentationer som visades samt ett sammandrag på engelska. Stort tack till Vetenskap & Allmänhet som agerade huvudarrangör!

Nu finns materialet från konferensen med Vetenskap & Allmänhet tillgängligt - klicka här!