Arenaträff i Stockholm - UniLink 20 år!

Hur riggar vi skutan?
Hur kan vi uppnå en långsiktigt hållbar samverkan – professionell, formaliserad och fri från personberoende? Finns det någon idealmodell eller måste varje lärosäte hitta sin egen unika lösning?

Från lunch till lunch diskuterar vi hur samverkanspusslet av relationsbyggande, avtal, uppdragsutbildningsstöd, innovationsstöd, incitamentsfrågor, roller, mandat, med mera kan organiseras, så att skutan seglar med god styrfart och rätt kurs. Självklart passar vi även på att fira UniLinks 20-årsjubileum.
Kom och bidra med idéer och erfarenheter och inspireras av andra!

Program och praktisk information hittar du på www.unilink.se/hur-riggar-vi-skutan.
Vi ses i Stockholm!
 

Datum: 27 oktober - 28 oktober