Framtidens student - ALOKA-träff i Göteborg

ALOKA 2016 Nätverksträff för Karriär- och Alumnfrågor inom högre utbildning
28-30 september Handelshögskolan i Göteborg
 
Vi vill bjuda in till en inspirerande och utvecklande träff där vi utforskar hur vi kan arbeta med dagens studenter så att de möter framtiden som kreativa, modiga och hållbara individer. Röd tråd kommer att vara Karriär- och Alumnfrågor integrerat utifrån hur vi arbetar på  Handelshögskolan i Göteborg.
 
•         28 september, välkomstaktivitet på kvällen
•         29 september, heldag med program
•         30 september, halvdag med program (fm)
 
Det är ni som är möjliggörarna i att stärka framtidens student, vi lovar att bjuda på spännande upplevelser och nyttigheter för den operativa verksamheten.
 
Kontaktperson: Jonna Alfredsson
jonna.alfredsson@handels.gu.se

Datum: 28 september - 30 september