Innovation by Collaboration 2017

”Innovation by Collaboration”, IbyC, är SNITTS årskonferens som hålls med syfte att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

Under konferensen finns möjlighet att träffa kollegor, internationella experter och beslutsfattare. Mellan seminarier, workshops och ledande talare finns det gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Passa på att utveckla ditt nätverk!

Mer information kommer på http://www.snitts.se/events/innovation-by-collaboration-2017/

Tema: TBA
Var och när? 21-22 september 2017, 7A Odenplan i Stockholm

Datum: 21 september - 22 september