Uppdragsutbildning - nätverksträff

Välkommen till en heldag om för dig som jobbar med uppdragsutbildning! Viveca Bonde inleder med ett utbildningsblock om juridik för uppdragsutbildningsområdet, och därefter följer erfarenhetsutbyte och diskussioner utifrån aktuella teman. Programmet uppdateras löpande på evenemangssidan nedan.
Anmälan senast 2 mars på www.unilink.se/uppdragsutbildning-mars-2017
Välkommen!

Datum: 15 mars