SNITTS resa till Belgien

23-25 maj åker SNITTS till Liège i Belgien för att bl.a. delta i ASTP-Protons årskonferens. För mer information, kontakta SNITTS kansli, johanna@snitts.se

Datum: 23 maj - 25 maj