Vinnova-seminarium: Inkluderande finansiering

Välkommen till lansering av ett redskap för inkluderande finansiering av forskning och innovation.

Uppdraget för många finansiärer av forskning och innovation är att bidra till förståelsen och lösningen av olika samhällsutmaningar. Dessa utmaningar är ofta så komplexa att det krävs en mångfald av perspektiv och metoder för att ta sig an dem.

I projektet Inkluderande finansiering utvecklar fyra finansiärer (Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova) och organisationen Humsamverkan redskap för att nå de målgrupper som behövs, oavsett vilka vetenskapsområden, samhällssektorer eller typer av organisationer de verkar inom.

Den 27 april lanserar projektet sitt första nätbaserade redskap. Humsamverkan lanserar även en webbplats om samverkan mellan högskola och samhälle, med fokus på humaniora och samhällsvetenskap.

 Program

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Varför inkluderande finansiering?
10.35 Vårt första processtöd
10.55 Ny webbplats för samverkan och innovation
11.10 Hur går vi vidare
11.30 Mingel

Välkommen!

Datum: 27 april