Arenaträff på KTH

Boka redan nu in Arenaträffen hösten 2019: vi ses på KTH 21-22 oktober! Tema: Digitaliseringens betydelse för samverkan.
Mer information kommer under senvåren.

Datum: 21 oktober - 22 oktober