SNITTS grundutbildning

UniLink puffar lite för SNITTS grundutbildning:

Grunderna inom nyttiggörande av kunskap och forskning

Är du ny på jobbet eller vill du befästa dina kunskaper? Missa inte chansen att få en grundläggande genomgång av professioner inom samverkan och nyttiggörande enligt den svenska modellen. Vi belyser även olika arbetsmodeller och verktyg som används inom samverkan och nyttiggörande. Och inte minst får du en chans att bygga vidare på ditt personliga nätverk av nationella kollegor.


Några teman i kursen är:
•    Bakgrund och historik det svenska systemet
•    Intern organisering av funktioner för samverkan och nyttiggörande
•    Verktyg för rådgivning
•    Grundläggande om immateriella tillgångar

På kvällen den 10 april planeras ett gemensamt studiebesök samt middag med deltagarna och de kursansvariga.

Anmäl dig här >>

Datum: 10-11 april 2019, lunch till lunch
Plats: Patent- och registreringsverket, Valhallavägen 136 i Stockholm
Pris: Medlem i SNITTS: 2 900 kr*/dag, Icke-medlem: 3 900 kr*/dag
Utbildningsansvariga: Charlott Galant, PRV, Petra Norling, Stockholms universitet och Johan Blaus, Kungliga tekniska högskolan

*I kostnaden ingår lunch och fika. De som vill delta på den gemensamma middagen, 10/4, står för den kostnaden själva.
 

Datum: 10 april - 11 april