Personrörlighet - Strategiskt steg för långsiktig samverkan

Projektet PAUS – Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan bjuder in till en dag för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning kring personrörlighet.

https://k3-projekten.se/event/personrorlighet-strategiskt-steg-for-langsiktig-samverkan/

Datum: 29 augusti