Anmälan till kursen "Perspektiv på samverkan"

Perspektiv på samverkan
– om akademins roll i samhället


Denna kurs erbjuder dig som är forskare eller lärare kunskap och färdigheter som ökar din förmåga att på lika villkor samverka med omgivande samhälle. Kursen, som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning, erbjuder begrepp och tankemodeller kring vad samverkan är och kan vara. Kursen tar bland annat upp föreställningar om samverkan samt ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser.

Ansökan

Deadline för ansökan är 16 september, 2019. Du ansöker genom att maila kursens koordinator Eugenia Perez Vico. Ansökan ska inkludera:
1) en kort motivering till varför du vill gå kursen (max 200 ord),
2) en kort beskrivning av dina erfarenheter av samverkan i en bred bemärkelse (max 200 ord), och
3) ett kortfattat CV (max 2 sidor).

Mer information finner du här: http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet/

Om du har frågor, vänligen kontakta Eugenia Perez Vico: eugenia.perez_vico@fek.lu.se

Kursen är kopplad till Vinnovas kunskapsplattform om universitetens roll i samhället (MUM) och genomförs i samverkan med 16 svenska lärosäten genom samarbete med projektet SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan).

Datum: 16 september