Studieresa till Valencia

Enligt planen att arrangera en studieresa vartannat år har nu styrelsens resegrupp börjat planera en resa till Spanien i slutet av mars. Huvudmålet blir Valencia Polytechnic University men även andra lärosäten och/eller relevanta aktörer i regionen.
Temat för resan är regional samverkan, främst med offentlig och ideell sektor, och med frågeställningar kring bl.a. samhällsutmaningar och Agenda 2030, formalisering och utvärdering av regional samverkan, samt livslångt lärande.
Tänkt gruppstorlek max 20 personer. Mer information kommer givetvis under vintern, men vill du säkra en plats, skicka intresseanmälan redan nu till info@unilink.se.

Datum: 23 mars - 26 mars