Uppdragsutbildningsträff i Malmö

2020 års träff för dig som arbetar med uppdragsutbildning går av stapeln i Malmö 9-10 mars

Under dagarna kommer man bl.a. avhandla marknadsföring, LUPP-projektet och andra relevanta frågor knutna till uppdragsutbildning och administrationen kring det. Inledningstalar gör UKÄ:s GD Anders Söderholm.


Anmälan öppnar kring årsskiftet.

Preliminärt program:

Måndag 9 mars

12.00 - 13.00  Lunch och registrering
13.00 - 13.15  Per Hillbur, Prorektor vid Malmö universitet, hälsar välkommen.
13.15 - 14.30  Det livslånga lärandet:  Hur tänker staten? Hur kan vi använda uppdragsutbildningen?  UKÄ:s GD Anders Söderholm ger oss sin syn på begreppen och samtalar med deltagarna.
14.30 - 15.00  Kaffe
15.00 - 16.00  Hur arbetar vi? Tre lärosäten berättar och svarar på frågor (troligen LU, LiU samt Ruc vid Mau).
16:00 - 17.00  Marknadsföring och uppdragsutbildning:Hur kan eller ska vi ta för oss mer? Talare TBD

18:30    Mingel och Middag. Professorn och historikern Roger Johansson pratar om Malmö på sitt sätt.

Tisdag 10 mars

Parallella seminarier, väljs i inbjudan:
09.00-10:15  Pedagogiska modeller för uppdragsutbildning (distansutbildning, plattformar, webb) – vart är vi på väg? Talare TBD
09.00-10.15 Skriva avtal – uppdragsutbildning för uppdragsutbildare! Karin Engström, Avtalsjurist, Mau.
10.15-10:45  Kaffe
10:45-12:15  Goda exempel och erfarenhetsutbyte
- Rapportering från LUPP-projektet, Livslångt lärande och uppdragsutbildning (del av K3). Lektor och projektledare Monica Hattinger, Högskolan Väst.
- Workshop med fokus på idé- och erfarenhetsutbyte

12:30 Take away-lunch
 

Datum: 9 mars - 10 mars