Digital Arenaträff: Har vi samverkansmetoder för att kvalitetssäkra utbildning och lösningar på hur vi möter samhällets utmaningar?

Linnéuniversitetet bjuder in till två digitala halvdagar med dialogseminarier och workshops för dig som är intresserad av samverkansfrågor kopplat till utbildning.

Klicka här för program och anmälan

Arenaträffen riktar sig till personal på lärosäten som arbetar med samverkansfrågor, med syftet att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.

Evenemanget är öppet för såväl medlemmar som icke-medlemmar i UniLink, men kostnadsfritt för medlemmar.

 

Datum: 20 oktober - 21 oktober