Digital Årsstämma 2020

Arenaträffen på Högskolan Väst är inställd, men Årsstämman kommer att äga rum, fast digitalt. Kallelse och stämmohandlingar har skickats ut till respektive lärosätes kontaktperson/er. Är du intresserad av att delta, kontakta ordförande: petra.norling@su.se.

Datum: 16 april