K3: Kommunikation

Det finns stort intresse för en workshop kring kommunikation av K3-projektens leveranser, både vad gäller internkommunikation vid lärosäten och målgruppsanpassning av resultaten från projekten.
Steg 1 blir två kortare Zoom-möten för att ringa in de mest relevanta behoven/temana inför en större workshop, preliminärt i september.

Anmäl dig här om du vill delta i något (eller båda) av de mindre förberedande mötena, 28 augusti kl 10-12 eller 4 september kl 13-15.

Välkommen hälsar projektledningen för K3-koordineringen!

 

Datum: 28 augusti - 4 september