Kompetensutveckling i vår

Efter de lyckade erfa-dagarna om samverkansledarrollen fortsätter vi under våren satsningen på kompetensutveckling. Håll utkik i kalendariet och nyhetsbreven!
Har du förslag på teman? Kontakta styrelsen!

Datum: 11 januari - 31 mars