Uppdragsutbildningsträff

"Uppdragsutbildning i kristider – framgångsfaktorer och utmaningar"


Vid detta tillfälle samarbetar vi med LUPP-projektet: Uppdragsutbildning och livslångt lärande och uppdragsutbildning, och kombinerar nätverksträffen med projektets slutkonferens. Första dagen ägnas åt LUPP och dag två har vi en ordinarie nätverksträff.

LUPP: Uppdragsutbildning och livslångt lärande och uppdragsutbildning

Projektet har under tre år arbetat med frågor kring hur lärosäten arbetar med och organiserar uppdragsutbildning. Finns det några särskilt bra arbetssätt, hur mycket skiljer det sig åt mellan lärosäten? Hur säkerställer vi bra dialoger med uppdragsgivarna och att den utbildning som levereras ger önskade effekter? Finns det bra incitament för lärare att engagera sig i uppdragsutbildning?
Läs mer om LUPP-projektet

Nätverksträff

Nätverksträffen 2020 gick av stapeln i Malmö med temat Livslångt lärande. Det skedde just innan pandemin exploderade och Sverige och världen stängde ner. Utifrån detta ställer vi oss frågan – hur ser förutsättningarna ut för att producera och sälja uppdragsutbildningar i aktuellt läge? Vad ser vi som framgångsfaktorer och utmaningar för att uppnå och bidra till ett livslångt lärande utan corona-paus? Detta vill vi prata med dig om på denna lunch-till-lunch-träff.

Datum: 18-19 mars
Tid: 12.30 - 12.00 (lunch till lunch)
Plats: Digitalt via Zoom

Vi behöver ha din anmälan senast den 11 mars.
Efter sista anmälningsdag skickar vi ut en zoom-länk till samtliga anmälda.

Program och anmälan hittar du här

Välkommen!

Datum: 18 mars - 19 mars