HSS-konferensen 2021

HSS2021 går av stapeln vid Malmö universitet - fast digitalt. Temat är "Samverkan över gränser".

Samverkan är idag, om möjligt, viktigare än igår. Det senaste året har vi ställts inför nya utmaningar och pandemin har belyst vikten av samverkan över gränser – geografiskt, organisatoriskt, mentalt, kunskapsmässigt och även digitalt.

Betydelsen av samverkan, både som utmaning och möjlighet, har numera en naturlig plats i samhället. Men vad innebär samverkan? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Vilka verktyg och metoder finns tillgängliga, och hur kan vi tillsammans fortsätta utvecklas över sektorsgränser?

Den 6 maj 2021 möts deltagare från näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi för en digital heldagskonferens. Detta för att inspireras och utbyta information, kunskap och idéer. Helt enkelt för att främja samverkan över gränser.

Temat tar avstamp i de möjligheter som finns och de utmaningar vi står inför i samhället. Tematiken öppnar för diskussioner och reflektioner kring begreppet samverkan och dess kultur, samtidig som det möjliggör samverkan via konkreta verktyg, metoder och, inte minst, goda exempel.

UniLink bidrar som brukligt både med finansiering och medverkan i programmet. I år håller vi tillsammans med Vetenskap & Allmänhet i sessionen "Hur skapas ’public engagement’ som utvecklar och gynnar både lärosäte och lokalsamhälle för dagens och morgondagens behov?". Läs mer i programmet via länken nedan!

Mer information om program och medverkande samt anmälan hittar du på www.hss2021.se!

Dag: 6 maj 2021
Plats: Digitalt
Tid: 9 - 17

 

Datum: 6 maj

Tid: 09:00 - 17:00