Slutkonferens för K3-projekten

Var med när projekten presenterar sina resultat, och bidra till att forma framtidens satsningar. För vem har resultaten störst värde, och hur kan de användas och utvecklas?

Dag 1 har fokus på projektens olika resultat och dag 2 på framtiden – för vilka målgrupper är dessa resultat värdefulla och hur kan de användas och utvecklas på bästa sätt?

Mer information och anmälan via K3-projektens kalendarium.

Datum: 15 april - 16 april