Slutkonferens för K3-projekten

Välkommen till K3-projektens final!
Torsdagen den 15 och fredagen den 16 april presenteras resultaten av den stora satsningen på stärkt nyttiggörande genom samverkan. Ta del av 18 Vinnova-finansierade K3-projekt som utvecklat mängder av metoder för samverkan inom forskning och undervisning i högskolan.
Den första dagen har fokus på projektens resultat. Vilka är de och hur kan de användas och ge värde? Möt en rad projektledare, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, och Mikael Östling, ordförande KLOSSnet ordförande
Dag två fokuserar på strategisk samverkan, både ur lärosätens och övriga samhällets perspektiv, och blickar mot framtidens behov och utmaningar. Medverkar gör representanter för några  lärosätesledningar men också från relevanta aktörer bl.a. Eva Schelin, vd KK-stiftelsen, Kristina Tegler Jerselius, titel UKÄ, Eugenia Perez Vico, forskare, Lunds universitet, Simon Edström, ordförande SFS, och Alf Karlsson, utredare av innovationssystemet.
Välkommen att inspireras, öka dina kunskaper och ge inspel till dagens och morgondagens högskolesamverkan! Anmäl dig till K3-projektens slutkonferens.
 

Datum: 15 april - 16 april