Workshop: medborgarforskning och samverkan som metod

"Medborgarforskning och samverkan som arbetsmetod – fördelar i Horisont Europa"


Öppen vetenskap – Open Science – har potentialen att förändra och tillgängliggöra forskning för fler grupper i samhället. Medborgarforskning - citizen science och samverkan – public engagement är sätt att arbeta med öppen vetenskap. Begreppen är viktiga delar i Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Välkommen till en online workshop den 20 maj kl. 10.00-12.00.

Att engagera hela samhället och allmänheten i forskning kan vara ett effektivt sätt öka genomslaget för ny kunskap och bidra till bättre förståelse för forskningens förutsättningar. Men hur engagerar och samarbetar du med ”medborgarna” i ditt eget arbete eller projekt? Vilka är drivkrafterna, fördelarna och utmaningarna och hur ser du till att alla berörda parter är inkluderade?

I den här workshopen får du grundläggande kunskaper i hur du involverar och samverkar med olika typer av intressenter, vad medborgarforskning är och hur det kan stärka ditt projektförslag till Horisont Europa och andra internationella och nationella forsknings- och innovationsprogram.  

Program

  • Medborgarforskning och samverkan i Horisont Europa
  • Vad är medborgarforskning?
  • Inspiration från nationella och internationella projekt
  • Hur sätter du upp ett framgångsrikt medborgarprojekt?

Workshopen är kostnadsfri och arrangeras av Unilink och Vetenskap & Allmänhet (VA). Workshopen hålls på svenska med några av presentationerna på engelska. Sista anmälningsdag är 18 maj. Konferenslänk skickas ut till anmälda strax innan eventet.

ANMÄLAN sker här: https://v-a.se/anmalan-till-workshop-medborgarforskning-och-samverkan-som-arbetsmetod/
Datum: 20 maj
Tid: 10.00-12.00

 

Datum: 20 maj