Hur kan akademi och idéburen sektor samverka strategiskt och strukturerat?

K3k arrangerar ett möte om:  Hur kan akademi och idéburen sektor samverka strategiskt och strukturerat?

Med avstamp i en ny rapport knuten till SPETS-projektet, diskuterar samverkare, forskare och representanter från idéburen sektor hur denna typ av samverkan fungerar och kan utvecklas.

Mer information och zoomlänk här: https://k3-projekten.se/event/1860/

Datum: 5 oktober