Arenaträff 9-10 november

UniLinks arenaträff hösten 2017

Hållbar samverkan för hållbart samhälle

Välkommen till UniLinks arenaträff hösten 2017 som äger rum 9-10 november i Gävle. Denna gång med tema hållbar samverkan. Första dagen av konferensen, torsdag, kommer vi att vara på Högskolan i Gävle men fredagen tillbringar vi på Gävle Slott.

Arenaträffen bjuder på föreläsningar, inspiration, goda exempel på samverkan samt samtal och erfarenhetsutbyten med kollegor vid lärosäten från hela landet. Vi bjuder på en gemensam upplevelse vid högskola, slott och fängelse.

Tema hållbar samverkan

Högskolan i Gävle verkar för en hållbar livsmiljö för människan. Det genomsyrar även våra gemensamma dagar inom Unilink då vi har fokus på hur vi skapar hållbar samverkan som bidrar till ett hållbart samhälle. Vad tycker våra samverkansaktörer är en hållbar samverkan? Hur kan hållbarhet vara en nyckel till framgång? Hur undviker vi ohållbar samverkan? Vilka erfarenheter har vi av fallgropar och framgångar inom samverkan och inte minst vad kan vi lära av lyckade missar?

Här hittar du mer information om program, anmälan och boende
Inbjudan
Särskild inbjudan till Gävle Slott (OBS! Anmälan till konferensen inkluderar vistelsen på Gävle Slott)

Välkommen till givande samverkansdagar i Gävle!