Samverkanskurs för forskare

Lunds universitet med forskare Eugenia Perez Vico i spetsen anordnar en kostnadsfri kurs i samverkan som riktar sig till lärare och forskare. Kursen bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning samt erbjuder begrepp och tankemodeller kring vad samverkan är och kan vara. Läs gärna mer här för information och anmälningsförfarande.