UniLink

är en växande förening av svenska universitet och högskolor med syfte att skapa, stärka och sprida samverkan mellan högskolan och omgivande samhälle