UniLinks digitala Erfa-dagar: 27 augusti och 3 september


FULLBOKAT!  Kontakta styrelsen på info@unilink.se om du är intresserad av en reservplats.

UniLinks styrelse har sedan en tid funderat på om vi ska erbjuda utbildningar och erfarenhetsutbyten för att stärka kunskapsutvecklingen för våra medlemmar. Samverkansuppdraget tar sig många uttryck och kräver en mängd olika kompetenser. Samtidigt vet vi att det finns stor erfarenhet och kompetens hos våra medlemmar. Vi har tänkt starta detta arbete med att hålla två erfarenhetsutbytes-halvdagar, där vi kommer ta upp ett antal teman för diskussion och lärande. Varje tema kommer att introduceras av en utsedd person och sen öppnar vi upp för diskussion och erfarenhetsutbyte. Denna aktivitet är alla välkomna att vara med på men är kanske särskilt nyttig för personer som är nya i sina uppdrag.


Plats: Online (troligen via Zoom - länk skickas ut ett par dagar innan mötet)
När: Två förmiddagar, kl. 9 – 12 den 27:e augusti och den 3:e september

Teman 27 augusti 9.00 - 12.00:

1. Centrala begrepp  – bakgrund till samverkansuppdraget
2. Vad innebär det att vara intermediär?
  • Vem har ansvaret?
  • Skillnad att processa fram stora och små samverkansprojekt. T.ex. stor skillnad att få till ett samverkansavtal och arbete med en stor kommun jämfört med att få till ett kort samarbete med ett företag.
  • Mellanmänskliga aspekter.
  • Hur ska man tänka inför möten med olika typer av organisationer och personer med olika roller?

Teman 3 september kl 9.00 - 12.00:

1. Att driva processer för att nå effekt
  • Agilt arbetssätt - strategisk improvisation
  • Vilka kompetenser måste man koppla in i processen för att det ska bli bra?
  • Bygga upp tillit och förtroende
  • Processledning – kommunikation

2. Hur visar vi på resultat av vårt arbete?
  • Kommunicera vad man gör i vardagen. (riktad mot intern målgrupp)
  • Plats i organisationen?

3. Uppsamling av dagen – vad blir nästa steg? 


Anmäl dig nedan. Om du inte inom kort får ett bekräftelsemejl, kontakta info@unilink.se så hjälper vi till.
 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Spamskydd