Hur riggar vi skutan?

Idé- och erfarenhetsutbyte om hur samverkan organiseras vid svenska lärosäten


PROGRAMPRAKTISK INFO HOTELLBOKNING FEEDBACK

Preliminärt program