Samverkan i praktiken - eller hur blir ett plus ett mer än två?


Den 18-19 november bjöd Högskolan Väst in till Arenaträff. Under rubriken "Samverkan i praktiken - eller hur blir ett plus ett mer än två?" möttes vi under två dagar samverkanspraktiker och intresserade i Trollhättan, och lyssnade till till organisationer som använder samverkan för att möta samhällsutmaningar och utbyttte erfarenheter. Särskilt fokus låg under dagarna på Högskolans profil Arbetsintegrerat lärande som visar hur samverkan integreras i forskning och utbildning. 

Program Arenaträff HV 2021.

1. Allmän presentation av Arenaträffen.
2. NYA vägar: För flexibilitet i högre utbildning i hela landet.
3. Kraftsamling Norra Bohuslän: att samverkan för att utbildda och bredda högskolans rekrytering.
4. Kommunakademi Väst
5. Presentation av OPENLAB
6. ProdEx: Expert i produktionsteknik
7. Support Group Network