Arenaträff i Luleå

22-23 mars

PROGRAM

Tisdag 22 mars

11.30  Registrering på Vetenskapens hus
12.00  Lunch
13.00  Välkomna!
* Vad är det som händer i norra Sverige och vad har universitetet för roll.
* PANEL: Att samarbeta med Små och medelstora företag - utmaningar och möjligheter
* The North Sweden Green Deal – Regioner, kommuner och universitet kapacitetsbygger tillsammans
* Universitetets roll historiskt för regionens utveckling
17.00  PAUS
19.00  Middag

Onsdag 23 mars
09.00
* Universitetets nya roll med utökat ansvar för Livslångt lärande – hur bygger vi organisation för detta?
* Centrumbildningarnas roll för universitetets samverkan
* Att stärka samverkanskapaciteten på ett universitet
11.45  Avslutning – Johan Kostela UniLink
12.00  Take Away - Lunch

Mer information och anmälan