Erfaträff: Kunddialog och behovsanalys för effektfulla uppdragsutbildningarVälkommen till digital erfaträff inom UniLink under temat: Livslångt lärande och uppdragsutbildning.
Hur kan vi använda uppdragsutbildning som ett verktyg i det livslånga lärandet? Hur påverkar dialogens
genomförande med uppdragsgivarna utbildningarnas effekt i verksamheterna?

Vid träffen fördjupar vi oss i K3-projektet LUPP (Samverkan för Livslångt lärande- uppdragsutbildning) och
fördjupar oss i ett av projektets utvecklingsområden: kunddialog och behovsanalys. Vi får ta del av några
goda exempel från olika lärosäten där just en god dialog har lett fram till samproduktion av uppdragsutbildning.
Som sig bör på erfaträffar ges utrymme för de viktiga samtalen och erfarenhetsutbyten deltagarna emellan.

Dag: 29 april
Tid: 9.30-12.00
Plats: Träffen sker på zoom och länk skickas ut några dagar före tillfället.


Program

  • Inledning
  • K3- projektet LUPP med fördjupning i arbetspaket Kunddialog och behovsanalys,
    Jan Novak, Linnéuniversitet och Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle
  • Goda exempel från olika lärosäten på lyckade dialoger och processer för samproducerade uppdragsutbildningar
  • Samtal och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna


Anmälan

Anmälan senast den 25 april.
Anmäl dig här
 

Kontakt

Andreas Sülau, Högskolan Väst, andreas.sulau@hv.se
Anna Jansson, Högskolan i Gävle, anna.jansson@hig.se