INSA - Internationalisering av samverkan

Svenskt näringsliv har starkt globaliserats de senaste tre decennierna och således har styrning över R&D fragmentiserats och i många fall överförts till andra länder, därav blir internationalisering inom högskola/universitetssektorn än viktigare. Detta har också identifierats i en nyligen publicerad EU- rapport att samverkan mellan forskningsutförare och innovationssystem måste öppnas upp gällande landsgränser.

Det internationella samarbetet sker oftast inom utbildning och/eller forskning men sällan sammanhållen med samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet. Den mesta samverkan är idag kopplad nationellt men fler lärosäten funderar på hur man strategiskt ska koppla ihop internationalisering med lärosätets ambition för samverkan. Högskolornas och universitetens nästa utmaning är att bygga kompletta internationella kunskapsmiljöer där samverkan kommer behövas i lika stor grad som på den nationella arenan.

Genom att tydligare internationalisera samverkan kommer akademin att kunna höja kvaliteten på utbildning och forskning. När innovationsförmågan hos studenter, lärare, forskare och partners stärks ökar möjligheterna för svenska globala bolag att använda svenska universitet och högskolor än mer i forskning, utveckling och kompetensförsörjning – och därmed stärka sin konkurrenskraft.

Projektet syftar till att genom ett antal piloter hos berörda projektpartners kartlägga strategier, processer, rutiner och metoder för samverkan med partners utanför Sverige. Detta kommer att genomföras genom att fokusera på lärande genom framtagandet av en generisk ”Vitbok” som beskriver de erfarenheter, svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan för respektive pilotprojekt, samt en gemensam sammanställning (Vitbok).
 

Huvudsyftet med INSA är således:

Utvecklade strategier, processer och rutiner för internationell samverkan för
  • studentutbyte (studier, praktik, projekt och examensarbete) med koppling till näringslivet
  • forskning med koppling till näringslivet
  • näringslivspartners och partners inom offentlig sektor och universitet
  • uppdragsutbildning (livslångt lärande)
 
Förväntat projektresultat är att utveckla de svenska lärosätenas förmåga till hållbar internationalisering av samverkan med näringslivet och övriga aktörer.

Kontaktperson: Roy Andersson, Jönköping University
E-post: Roy.Andersson@ju.se