Karriär & Alumnnätverket


Nätverket anordnar årligen nätverksträffar vid något av landets lärosäten med Unilink som medfinansiär. Nätverket finns även på LinkedIn.