"Samverkansuppdraget i en tid av digital omställning"

KTH 21-22 oktober 2019

Dag 1:
Kunskapsväxling o nyttiggörande av forskning för att digitalisera SME-företag - Johan Kostela
Hur kan lärosäten främja studenters entreprenörskap? - Markus Klinton
Agenda 2030 - vad inebär det för samverkansuppdraget? - Karin Larsdotter
Skala upp relationsbaserad verksamhet med digitala verktyg - Karin Daveus

Dag 2:
Arno Meerman, Todd Davey och Balzhan Orazbayeva från University Industry Innovation Network, UIIN (www.uiin.org) var inbjudna för att hålla i  workshopen "The future of universities". De inledde med att beskriva UIIN:s syn på dagens universitets olika roller och hur dessa kan tänkas utvecklas i framtiden. Därefter ägnades större delen av förmidagen åt att i åtta mindre grupper designa ideala "framtids-universitet" utifrån potentiella utmaningar och möjligheter.
Presentation från UIIN - "The Roles of Universities"
Sammanfattning "Universities of the Future"
 

Prorektor Mikael Östlings inledning följdes av flera kortare presentationer och workshops.

Första dagen avrundades med besök i Visualiseringscenter och Furhat Robotics.

Konferensmiddag efter guidad tur på Nobelprismuséet.

Dag 2: Intensiv workshopping ledd av ett team från University-Industry Interaction Network, UIIN.


Vad kommer att känneteckna framtidens universitet? The moon is the limit!

Sidan skapad 2019-11-03 18:05:35
Senast ändrad 2019-12-13 10:52:47