"Samverkansuppdraget i en tid av digital omställning"

KTH 21-22 oktober 2019

Dag 1:
Kunskapsväxling o nyttiggörande av forskning för att digitalisera SME-företag - Johan Kostela
Hur kan lärosäten främja studenters entreprenörskap? - Markus Klinton
Agenda 2030 - vad inebär det för samverkansuppdraget? - Karin Larsdotter
Skala upp relationsbaserad verksamhet med digitala verktyg - Karin Daveus

Dag 2:
Material från workshopen "The future of universities" bearbetas av teamet från UIIN och kommer att publiceras inom kort.

Prorektor Mikael Östlings inledning följdes av flera kortare presentationer och workshops.

Första dagen avrundades med besök i Visualiseringscenter och Furhat Robotics.

Konferensmiddag efter guidad tur på Nobelprismuséet.

Dag 2: Intensiv workshopping ledd av ett team från University-Industry Interaction Network, UIIN.


Vad kommer att känneteckna framtidens universitet? The moon is the limit!

Sidan skapad 2019-11-03 18:05:35
Senast ändrad 2019-11-03 20:12:38