Kunskapsutveckling


Erfarenhetsutbyten och gemensamma utvecklingsprojekt har hög prioritet hos UniLink.

Arenaträffar
Varje år anordnas två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar (läs mer om dessa här intill). De används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.

Nätverksträffar
UniLink stödjer även träffar som arrangeras av nätverken för uppdragsutbildning (Uppdragsutbildningsnätverket) respektive studenters entreprenörskap. Mer information om de tidigare nätverksträffarna finns nedan.

Erfaträffar
UniLink arrangerar också så kallade Erfaträffar. I dessa digitala träffar på ett par timmar nyttjar vi den kunskap och erfarenhet som finns i nätverket. På det viset inspireras vi, utvecklas och bygga gemensamt kunskap och erfarenhet för samverkansarbetet. 

Utbildningar i samarbete med andra
Förutom ovanstående tillfällen till kunskapsutveckling har UniLink ibland, i samarbete med andra arrangörer, kunnat erbjuda subventionerade utbildningar för sina medlemmar. Vid intresse från medlemmarna kan styrelsen sondera möjligheterna att arrangera nya skräddarsydda utbildningar.

HSS- Högskolor och Samhälle i Samverkan
Vartannat år på våren arrangeras den stora nationella samverkanskonferensen HSS – Högskolor och Samhälle i Samverkan. Dessa år ersätter HSS vårens Arenaträff. UniLink är samarbetspart och bidrar till HSS såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. Den senaste HSS-konferensen arrangerades av Malmö universitet 6 maj 2021.

⇒ Uppdragsutbildningsnätverket

 Studenters entreprenörskap

 Erfaträffar


 Nätverkandet är en uppskattad del av UniLinks Arenaträffar. Foto: Ingmarie Andersso
 
Nätverkandet är en uppskattad del av UniLinks Arenaträffar.
Foto: Ingmarie Andersson
UniLink på HSS i Helsingborg, maj 2017. Foto: Elisabeth Berglund