Delad kunskap är dubbel kunskap


Erfarenhetsutbyten och gemensamma utvecklingsprojekt har hög prioritet hos UniLink. Varje år anordnas två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar. Dessa används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen. Värdskapet roterar mellan lärosäten och värden ges tillfälle att presentera lärosätets verksamhet och arbetsformer. Har just ert lärosäte intresse och lust att arrangera en arenaträff är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen!
UniLink stödjer även två nätverksträffar som koncentrerar sig på uppdragsutbildning (Uppdragsutbildningsnätverket) respektive karriär- och alumnifrågor (Karriär- och alumnnätverket). Mer information om dessa finns nedan.

Ytterligare möjligheter till kunskapsutveckling arrangeras genom att UniLink erbjuder utbildningar. Tidigare har vi bland annat genomfört kursen ”Att leda i samverkan”. Nya skräddarsydda kurser arrangerar föreningen vid intresse från medlemmar.

Vartannat år på våren arrangeras den stora nationella samverkanskonferensen HSS – Högskolor och Samhälle i Samverkan. Dessa år infaller UniLinks vårträff under HSS. UniLink är stolt samarbetspart och bidrar såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.
Nästa HSS-konferens arrangeras av Lunds universitet/Campus Helsingborg 17-19 maj 2017. För mer information se www.ch.lu.se/hss-2017⇒ Uppdragsutbildningsnätverket
⇒ Karriär- och alumnnätverket