Har vi samverkansmetoder för att kvalitetssäkra utbildning och lösningar på hur vi möter samhällets utmaningar?

Världshistoriens första digitala Arenaträff!

År 2020 är ju ingenting som det brukar. På grund av coronapandemin blev vårens Arenaträff inställd, liksom så mycket annat. Men sen kom vi igen och ställde om! Den 20-21 oktober gick därför Arenaträffen av stapeln som planerat med Linnéuniversitetet som värd, men på Zoom istället för i Kalmar. Det är ju inte riktigt samma sak - och framför allt inte lika roligt - men innehållet var förstås lika bra som vanligt.

Vi sågs från lunch till lunch som vanligt och lyssnade på presentationer och diskuterade och utbytte erfarenheter precis som vanligt. Materialet hittar du nedan. Tack Linnéuniversitetet för en väl genomförd Arenaträff!

  Program

Dag 1: Samverkan som en kvalitetsaspekt i utbildningarna

Hur måste samverkan fungera för både arbetsgivare och studenter för att det ska ge rätt effekter och stärka kvaliteten i utbildningarna?  Ömsesidig nytta - hur systematiserar vi det?
  Resultat från studie om samverkan mellan studenter, SME och högre utbildning - Anna Kremel, Örebro universitet
  Exempel på samverkanssäkrad utbildning - Corina Löwe, Linnéuniversitetet
  Pilot innovationsprogrammet - Karin Axelsson, Mälardalens högskola
  Vad ska en utbildning innehålla och hur ska den utformas för att vara relevant i framtiden? Hur kan samverkan bidra? - Johan Blaus, KTH, projektledare MERUT-projektet
  Gruppdiskussioner utifrån dagens teman
 


Dag 2: I en tid av stora samhällsutmaningar - hur kan den högre utbildningen bli en tydligare del av lösningen?

  Introduktion -  Markus Klinton, Örebro universitet
  Det entreprenöriella universitetet - Malin Tillmar, Linnéuniversitetet
       Exempel från de två universiteten:
  Erik Rosell, Lnu
  Mattias Dyrvik, Oru
  Gruppdiskussioner utifrån dagens teman