MerSam - Meritvärde av samverkansskicklighet


Samarbeten med samhällsintressenter inom områdena forskning, utbildning, innovation och kommunikation utgör en allt viktigare aspekt av högre utbildning. Samverkan mellan akademi och omgivande samhälle är, och kommer att vara, nyckeln till att jobba med världens allt mer komplexa utmaningar. Än så länge finns det väldigt lite kunskap och riktlinjer kopplat till praxis för hur samverkansskicklighet ska värderas och bedömas. Forskare, såväl som lärosäten, söker nu utveckla riktlinjer, processer och strukturer samt best practice för värdering och bedömning av samverkansförmåga. Projektet, MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet, syftar till att bidra till detta arbete och föra fram diskussionen nationellt.
 
Projektet MerSam löper från januari 2018 till december 2019 och syftar till att studera och till del analysera hur samverkansskicklighet värderas, bedöms och används hos lärosäten i Sverige. Projektet inkluderar ett internationellt perspektiv för att se på hur internationella universitet arbetar med denna fråga.
 

Projektmål

Projektets övergripande mål är att bidra till ökad förståelse, sammanhållen strategi och struktur
Nationellt gällande samverkansmeritering. Inom ramen för projektet lyfts bla erfarenheter, verktyg och goda exempel men projektet pekar även på behov för framtiden för att kunna arbeta med frågan.
 
Projektet syftar till att undersöka samverkansskicklighet och samverkansförmåga utifrån bl.a. nedanstående frågeställningar:
  • Vilka kriterier används vid bedömning av samverkansskicklighet?
  • Vilka förhållningssätt och färdigheter associeras med god samverkansförmåga?
  • Hur uppmärksammas samverkanskicklighet vid rekrytering och befordran
  • i styrdokument?
  • Hur värderas och bedöms samverkansskicklighet?
 

Projektets aktörer:

Deltagande lärosäten från högre utbildning är: Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, KTH Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet. Koordinator för projektet är Högskolan i Borås.

Kontakt:
Projektledare Anna Bergstrand
E-mail: anna.bergstrand@hb.se
Mobil: 07071-866412