Nationella projekt


Lärprojekt om formaliserad samverkan

UniLink genomförde 2014/2015 ett lärprojekt i samarbete med Mälardalens högskola. Syftet är att genom ett återkommande erfarenhetsutbyte öka kunskapen om formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga aktörer.
Om du arbetar med formaliserad samverkan med offentliga organisationer på ditt lärosäte och är intresserad av erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsutveckling är lärdomarna från det här projektet något för dig! Träffarna har utgått från olika perspektiv varje gång - VAD är formaliserad samverkan, HUR gör man och NÄR sker det?
Uppstartsträffen ägde rum i Stockholm den 29 september med en uppföljning i Östersund den 4 november och en i Stockholm/Södertörn den 16 mars (se sammanfattande dokumentation nedan).

 Med samverkan i fokus
 Med samverkan i fokus - träff 2
Med samverkan i fokus - träff 3
   SLUTRAPPORT Med samverkan i fokus

Erfarenhetsutbytet utgick från en översiktlig kartläggning av formaliserad samverkan som genomfördes av Leif Jonsson, under våren 2014. Se rapporten här:
"Formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga organisationer

Redovisning av lärprojektet ägde rum vid HSS-konferensen i Kalmar den 28-29 maj 2015.
Har du frågor om lärprojektet? Kontakta Cecilia Vestman, Mälardalens högskola, e-post cecilia.vestman@mdh.se