Arenaträff i Örebro april 2018

Sociala innovationer och socialt engagemang

- Hur bidrar akademin till att lösa samhällsutmaningar?
Ca 2/3 av deltagarna på väg till avslutande lunchen. Mattias Dyrvik presenterar workshopresultat.
Middag intogs på vackra Örebro slott... ...efter en guidad tur genom källarhållor och salar.