Hur riggar vi skutan?

Idé- och erfarenhetsutbyte om hur samverkan organiseras vid svenska lärosäten


PROGRAM PRAKTISK INFO HOTELLBOKNINGANMÄLAN

PRAKTISK INFO

Arenaträffen äger rum på Stockholms universitets centrala campus, Frescati.

Hitta hit
T-bana (röda linjen mot Mörby centrum) : Universitetet
Roslagsbanan (alla linjer) : Universitetet
Buss (t ex 50 mot Stora Lappkärrsberget eller 676 mot Norrtälje) : Universitetet eller Universitetet norra.
Reseplanerare på www.sl.se
Med egen bil: Campus ligger på östra sidan av Roslagsvägen, norr om Roslagstull. Parkering finns nedanför Södra huset samt norr om Arrheniuslaboratoriet (se campuskartan).
Med taxi: Lämplig adress att uppge är Universitetsvägen 10 A, där det finns en orienteringskarta vid vändplanen.

Lokaler
Torsdag 27 oktober träffas vi i Nordenskiöldsalen, plan 2 i Geovetenskapens hus, medan fredagens program äger rum i Aula Magna. Båda byggnaderna ligger ett par minuters promenad från t-bana och buss.

Jubileumsmiddagen på torsdag kväll äger rum på OpenLab, Valhallavägen 79. T-bana Tekniska Högskolan.

Betalning av deltagaravgift
Av projektadministrativa skäl kan vi inte fakturera som det var tänkt, utan ber er istället betala in avgiften (medlemmar 2 000 kr, övriga 3 000 kr, exkl. moms) till följande konto:
Plusgiro 15657-0
Bankgiro 5050-0206 (Danske bank)
Ange referens 648/5964803 samt vem betalningen gäller.

För ev. fakturaunderlag gäller följande:
Organisationsnummer: 202100-3062
Adress: Stockholms universitet,
106 91 Stockholm
Momssats: 0%
Anmälan