Höstträff på Södertörns högskola 2018En av workshopgrupperna presenterar sitt verk.


8-9 november stod Södertörns högskola värd för höstens träff på temat ”Medborgerlig bildning och utmaningsdriven utbildning”.
Under två intressanta halvdagar varvades konkreta lokala exempel med korta panelsamtal mellan presentatörerna, ledda av moderator.
Dag två fick deltagarna en introduktion till Design Thinking av verksamma från Openlab*. Därefter omsattes teorin i praktik med en workshop, där utmaningar från samverkansområdet tolkades och lösningar presenterades med Design Thinking och modellera som verktyg.

Openlab är en samverkansplattform där masterstudenter från Stockholms lärosäten i tvärdisciplinära team får ta sig an utmaningar från Stockholms stad och Region Stockholm. Läs mer på www.openlabsthlm.se.


  Program


Film från Arenaträffen