Uppdragsutbildningsdag på Stockholms universitet 15 mars

Nätverket för samverkare med uppdragsutbildningsfokus har legat på is några år, men i mars 2018 gjorde styrelsen en satsning för att blåsa liv i det igen genom en nätverksträff på SU. Gensvaret var över förväntan - salen var full och huvudtalaren Viveca Bonde från Bonde Barzey Advokatbyrå, som bjudits in för att tala om juridiken kring uppdragsutbildning, drog på allmän begäran över tiden och förlängde sitt pass.

Förhoppningen på sikt är att forma en grupp av aktiva som är villiga att hålla nätverket levande genom att ta initiativ till träffar, antingen fristående eller i anslutning till UniLinks ordinarie Arenaträffar.

Stort tack till alla som deltog och bidrog till en lyckad dag!

Program

Deltagare

Viveca Bondes presentation