Nätverksträff Uppdragsutbildning

Idé- och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med att organisera uppdragsutbildning


PROGRAM PRAKTISK INFO  ANMÄLAN

Välkommen till UniLinks nätverksträff för uppdragsutbildning på Stockholms universitet torsdagen den 15 mars.

Tid: 9.00 - 16.00
Lokal: Bergsmannen, Aula Magna, plan 7

Program
09.00 – 09.30                       
Drop in-fika

09.30 – 12.00                     
Seminarium: Juridik för uppdrag
Viveka Bonde, Bonde Barzey Advokatbyrå

12.00 – 13.00                       
Lunch

13.00 – 13.45                      
Presentation: Strategi för uppdragsutbildning Sabrina Thelander, Linköpings universitet

14.00 – 14.20                     
Presentation: LUPP (Vinnova-projektet om uppdragsutbildning)            
Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle

14.20 – 14.45                    
Fika

14.45 – 15.45                      
Diskussion i grupper: Hur jobbar vi operativt strategiskt för utveckling av uppdragsutbildning?                                                        Samtalsledare Sabrina Thelander

15.45 - 16.00  Avslutning


Anmäl dig senast 2 mars. Välkommen!
 

ANMÄLAN